Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2013-20141ος  ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ

 

ΣΚΟΡ

ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 4
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 0 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ w 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ w 0
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 1
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 0 4
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 4
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 4 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 1
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 2 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 4
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 3
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 4
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 4
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 1
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 0
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 0 4
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 1
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012-13

1ος  ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ ΩΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 4 13/10/12 16:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 0 20:00
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 0 4 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 1 4 10:30
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 1 4 14/10/12 11:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 1 17:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 0 18:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 1 12:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 1 17/11/12 20:00
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 0 4 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 3 10:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 0 17:00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 1 18/11/12 11:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 4 18:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 0 12:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 0 19:00
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 0 4 24/11/12 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 4 10:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 4 1 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 4 18:00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 1 25/11/12 13:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 4 0 16:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 3 4 19:00
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 0 4 10:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 4 15/12/12 10:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 0 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 4 18:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1 4 15:00
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ ΩΡΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 4 3 16/12/12 11:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 4 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 0 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 0 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 4 12/01/13 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 10:30
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 18:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 4 1 20:00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 4 13/01/13 11:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 12:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 4 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 02/02/13 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 10:30
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 18:00
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 03/02/13 11:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 19:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 12:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 18:00
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 09/03/13 15:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 18:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 17:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 10:30
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 10/03/13 11:00
ΠΑΦΠΑΠΦΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 10:00
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣ.ΣΥΛΛ. ΝΑΥΑΡΧ.Ν.ΒΟΤΣΗ 19:00
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12:00

2ος  ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ ΩΡΑ
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 3 4 13/10/12 12:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 0 11:00
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 4 13:00
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 3 4 12:30
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 2 14/10/12 11:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 1 12:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 0 16:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 4 12:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 4 2 17/11/12 11:00
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3 4 13:30
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 1 12:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 4 20:00
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 4 18/11/12 16:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2 4 16:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 3 15:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 3 11:00
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 1 4 24/11/12 13:30
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 4 12:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 4 20:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 1 14:30
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 0 25/11/12 16:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 4 15:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 1 11:00
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 3 4 11:00
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 3 4 15/12/12 12:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 0 20:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 2 14:30
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 4 16:00
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ ΩΡΑ
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 4 16/12/12 11:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 4 16:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 0 12:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 2 19:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 2 4 12/01/13 20:00
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 12:30
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13:30
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11:00
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13/01/13 11:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 15:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 16:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 0 12:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 02/02/13 14:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20:00
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12:30
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13:30
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 03/02/13 16:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 11:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 15:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 16:00
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ 09/03/13 16:00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14:30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20:00
ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ 12:30
ΜΟΡΦ.ΑΘΛΗΤ.ΣΥΛ.ΑΕΤΟΣΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 10/03/13 16:00
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 11:00
Α.Σ.ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11:00
Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15:00

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011-12

1ος  ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ
1-8 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 – 4
2-7 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 – 3
3-6 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4 – 0
4-5 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 0 – 4
8-5 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 1 – 4
6-4 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
7-3 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 – 1
1-2 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 3 – 4
2-8 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 – 4
3-1 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 – 4
4-7 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 – 4
5-6 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4 – 0
8-6 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4 – 0
7-5 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 1 – 4
1-4 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
2-3 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 – 2
3-8 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 – 4
4-2 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 1 – 4
5-1 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 – 0
6-7 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 – 4
8-7 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 – 0
1-6 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4 – 3
2-5 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 0 – 4
3-4 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 -0
4-8 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 – 4
5-3 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0 – 4
6-2 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 0 – 4
7-1 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 – 1
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ
8-1 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 – 1
7-2 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 4 – 0
6-3 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0 – 4
5-4 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
5-8 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 – 0
4-6 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 0 – 4
3-7 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
2-1 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 4 – 2
8-2 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 4 – 3
1-3 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ w w
7-4 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
6-5 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 1 – 4
6-8 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 0 – 4
5-7 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 – 0
4-1 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 – 4
3-2 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 0 – 4
8-3 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 – 0
2-4 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
1-5 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 1 – 4
7-6 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4 – 0
7-8 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 1 – 4
6-1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 0 – 4
5-2 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ
4-3 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
8-4 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ 4 – 0
3-5 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 0 – 4
2-6 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
1-7 ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 – 4

2ος ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ
1-8 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 4 – 0
2-7 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 1
3-6 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4 – 2
4-5 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 2 – 4
8-5 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 2
6-4 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 4
7-3 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1 – 4
1-2 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 0
2-8 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 1 – 4
3-1 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 0
4-7 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 2
5-6 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4 – 1
8-6 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4 – 0
7-5 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 1 – 4
1-4 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 1
2-3 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 2 – 4
3-8 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 4 – 0
4-2 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 – 4
5-1 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 – 4
6-7 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 2
8-7 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 0
1-6 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 0 – 4
2-5 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 2
3-4 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 0
4-8 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 4 – 3
5-3 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 0 – 4
6-2 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 2
7-1 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 4
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΡ
8-1 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – 4
7-2 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 2
6-3 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1 – 4
5-4 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 4
5-8 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 2 – 4
4-6 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 3 – 4
3-7 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 0
2-1 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – 4
8-2 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 2
1-3 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1 – 4
7-4 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 3
6-5 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 2
6-8 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 4 – 1
5-7 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 3
4-1 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 4
3-2 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 0
8-3 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 0 – 4
2-4 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 – 4
1-5 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 0
7-6 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4 – 3
7-8 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ 4 – 3
6-1 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0 – 4
5-2 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 – 0
4-3 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ
8-4 ΣΣΝ ΒΟΤΣΗ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3-5 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 0
2-6 ΧΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4 – 3
1-7 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4 – 1

 

Τα αποτελέσματα της Β΄εθνικής για το 2010-11 βρίσκονται στην σελίδα του προγράμματος.

Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009-10
ΟΜΙΛΟΣ 1
1ος ΓΥΡΟΣ
1 2 3 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΧΑΝΚ 4-3 3-4 1 1 3
2 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 3-4 0-4 0 2 2
3 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 4-3 4-0 2 0 4
2ος ΓΥΡΟΣ
1 2 3 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΧΑΝΚ 1-4 4-2 1 1 6
2 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 4-1 3-4 1 1 5
3 ΑΦΘ ΑΔΩΝΙΣ 2-4 4-3 1 1 7
ΟΜΙΛΟΣ 2
1ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ 1 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ 4-3 1-4 4-0 2 1 5
2 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-4 0-4 4-1 1 2 4
3 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4-1 4-0 4-0 3 0 6
4 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 0-4 1-4 0-4 0 3 3
2ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ 0-4 4-0 1 1 8
2 ΑΣ ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-4 0 1 5
3 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4-0 4-1 4-0 3 0 12
4 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 0-4 0-4 0 2 5
ΟΜΙΛΟΣ 3
1ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ 1 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 1-4 1-4 1-4 0 3 3
2 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4-1 4-0 4-1 3 0 6
3 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 4-1 0-4 4-0 2 1 5
4 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4-1 1-4 0-4 1 2 4
2ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΑΟ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 2-4 0 1 4
2 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4-1 1 0 8
3 ΠΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΣ 1-4 0 1 6
4 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 4-2 1 0 6
ΟΜΙΛΟΣ 4
1ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ 1 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3-4 2-4 1-4 0 3 3
2 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 4-3 0-4 0-4 1 2 4
3 ΧΑΝΘ 4-2 4-0 2-4 2 1 5
4 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4-1 4-0 4-2 3 0 6
2ος ΓΥΡΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ 1 2 3 4 Ν Η Β ΘΕΣΗ
1 ΦΟΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0-4 0 1 4
2 ΑΣ ΘΕΡΜΑΙΟΣ 0-4 0 1 5
3 ΧΑΝΘ 4-0 1 0 7
4 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4-0 1 0 8